Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2011

Lifttheword
Czemu nam źle jak dobro wciąż trwa?
I płacz i tańcz na szkle walca
Kiedy ty i ja będziemy parą?
— Czesław Śpiewa
Lifttheword
To dobrze gdy ludzie się kłócą, to znaczy że im na sobie zależy, że próbują coś zmienić. Nie ma związków bez kłótni, jeśli są to przepełnione obojętnością , a obojętność to brak uczuć.
Reposted fromcompromise compromise viamultiwitamina multiwitamina

November 29 2011

Lifttheword
Play fullscreen
Reposted bypurenathsiriusminerva
Lifttheword
Lifttheword
Do ust mnie nieś i dław, zachłystuj się
Wyjąkaj ten głód i jedz łapczywie znów
Nim rozbełta ci spojrzenie dziwny wstyd
Nim zostawisz mnie jak pełen resztek stół

— Kasia Nosowska
Reposted byhighdesiredomitrzfutureiscomingbambalamaboutyou
Lifttheword

November 28 2011

Lifttheword
Reposted frommultiwitamina multiwitamina
Lifttheword
5733 1caa
Reposted byjnnaCuukierek

September 19 2011

Lifttheword
7640 c70d
Reposted frominspiro inspiro viamultiwitamina multiwitamina
Lifttheword

Droga Nosowska.

Czy Ty przestaniesz kiedyś wspinać się i rosnąć i rozkwitać i dawać, dawać to innym?

Nie przestawaj, proszę nie przestawaj.

No i prawda, chciałoby się nałykać Ciebie do oporu, ale jak? Niemożliwe - Ty wciąż zmieniasz smak!

— Internauta o Kaśce eN.
Reposted frommultiwitamina multiwitamina
Lifttheword

June 19 2011

Lifttheword

Koncert Hey <3

June 18 2011

Lifttheword
Lifttheword

June 17 2011

Lifttheword
1842 9df2
http://oryginalne-kolczyki-handmade.blogspot.com/
Zapraszam na bloga z ręcznie robionymi kolczykami :)
Lifttheword
9866 0c8d

http://oryginalne-kolczyki-handmade.blogspot.com/  Zapraszam na bloga z ręcznie robionymi kolczykami :)

Reposted byblondi blondi
Lifttheword
Zamknij za sobą drzwi wsłuchaj się w ciszę przez chwilę może usłyszysz jak cicho więdnie każdy kwiat i ciebie jakby jest mniej
— Golden life
Reposted byjeffyshades-of-mindsNatalcynka
Lifttheword

June 12 2011

Lifttheword
Play fullscreen
Reposted bymiaki miaki
Lifttheword
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl